Klantenportaal

Het klantenportaal waar data & informatie samenkomen!

Buiten dat deze portal een veilige en overzichtelijke plek is waar al uw data en gegevens over de accommodaties worden opgeslagen, kunt u deze portal gaan gebruiken om bijvoorbeeld uw meerjaren onderhoudsplanning, oftewel uw MOP’s nauwkeuriger op te stellen. U kunt ook beter schakelen met de facilitaire diensten welke verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, kwaliteit en het onderhoud van uw accommodaties. Onze data uit de rapportages onderbouwen uw argumenten.

Veilig en overzichtelijk
U kunt straks in een oogopslag zien wat de status van uw accommodaties is en mocht er wat aan mis zijn, direct schakelen met een van onze medewerkers. Ook heel interessant; U ziet hoe uw organisatie, stichting, gemeente zich verhoudt t.o.v. de rest van ons clientèle. Om deze overzichten zo accuraat mogelijk te maken, willen wij u er graag op wijzen dat u gemachtigd bent om bepaalde gegevens zelf in- of aan te vullen. Mocht u deze info niet hebben kunt u een ander persoon binnen uw organisatie machtigen.klantenportaal veiligesportvloer veiligesportvloer.nl
Het overzicht van het klantportaal

Wijzig of bekijk uw waardevolle data
Wij hebben voor u zoveel mogelijk informatie ingevuld en geregistreerd. Mocht er belangrijke informatie ontbreken vragen wij u dit zelf aan te (laten) vullen. Denk aan factuur, persoons -en adresgegevens, maar ook aan informatie m.b.t. de leeftijd van uw vloeren, toplaagrenovaties, ral-nummers, producent enz.. Een aantal gegevens kunt u niet wijzigen. Dit zijn bijvoorbeeld de gemeten waardes en basisgegevens. Dit om vervuiling in de data te voorkomen.

Hulp nodig?
Binnen deze portal vindt u een aantal “Call to action” buttons waarmee u onze hulp kan inschakelen of bijvoorbeeld bestellingen in de webshop kunt doen. Tevens voorzien wij komende jaren een aantal praktische toevoegingen op deze portal zoals een agenda, roosterplanner enz..

We ontwikkelen deze portal graag samen met u door, dus wij waarderen het zeer wanneer u ons aangeeft wat u mist of graag verbeterd c.q. aangepast ziet.

Uiteindelijk zorgen we er samen voor dat we met alle data en informatie uit deze portal de sport veiliger, efficiënter, duurzamer en aantrekkelijker maken! 

NEEM CONTACT OP