Onafhankelijk advies sportvloer

Veiligesportvloer.nl richt zich op de veiligheid en kwaliteit van alle binnensportvloeren. Middels ons aanbod van diverse keuringen of een inspectie op locatie kunnen wij voor u een merk-onafhankelijk rapport opstellen. Dit rapport bevat onze objectieve mening en advies m.b.t uw sportvloer. Aan de hand van dit rapport kunt u het gesprek aangaan, geschillen oplossen of overgaan tot de nodige actie.

Sportvloeren in Nederland moeten voldoen aan bepaalde normen. De bedoeling is uiteraard deze normen te hanteren en behouden. Bij twijfel over de kwaliteit of veilgheid van een sportvloer adviseren wij u een inspectie c.q. keuring te laten uitvoeren.

Advies, bemiddeling en second opinions: wij zijn uw onafhankelijke partner.