• sportzaal banner
Advies binnensportvloer

Onafhankelijk advies voor binnensportvloeren

Veiligesportvloer.nl richt zich op de veiligheid en kwaliteit van alle binnensportvloeren in gymzalen, sporthallen, fitnesscentra, sportzalen en andere ruimte waar een sportvloer aanwezig is. Wij hebben een adviserende rol, veelal in een driehoek tussen gemeente (opdrachtgever), contractant (facilitair bedrijf) en Veiligesportvloer.nl. Samen zoeken wij naar de juiste inzet en acties om de veiligheid in de sportaccommodaties te waarborgen.

Merkonafhankelijk keuringsrapport van uw sportvloer

Met 10 jaar kennis en ervaring voeren wij een sportvloerkeuring of een inspectie uit en stellen wij voor u een merk-onafhankelijk rapport op. Dit rapport bevat onze objectieve mening over de staat van de sportvloer en advies voor onderhoud uw sportvloer. Aan de hand van dit rapport kunt u het gesprek aangaan, geschillen oplossen of overgaan tot de nodige actie. Het biedt tevens handvatten voor een meerjarenondhoudsplan en het reserveren van budget voor toekomstige renovatie of vernieuwing. 

Sporttechnische eigenschappen

Sportvloeren in Nederland moeten voldoen aan bepaalde normen zoals, glanswaarden, stroefheid, schokabsoptie. De bedoeling is uiteraard deze normen te hanteren en behouden. Bij twijfel over de kwaliteit of veiligheid van een sportvloer adviseren wij u een inspectie c.q. keuring te laten uitvoeren.

Advies, bemiddeling en second opinions: wij zijn uw onafhankelijke kennispartner.