• sportveld paal banner
Keuringen buitensportvelden

Keuringen van buitensportvelden

Veiligsportveld.nl is een onafhankelijk keuringsintituut. Wij kunnen alle sportvelden volgens alle geldende sportnormen voor u inspecteren en keuren.

Het is belangrijk op de hoogte te blijven van de huidige geldende normen. We nemen de KNVB-norm even als voorbeeld:

Voorheen werd een kunstgras voetbalveld alleen bij oplevering gekeurd en gecertificeerd volgens de geldende FIFA-normen. Inmiddels geldt voor oudere velden een herkeuringsplicht. Vanaf 2010 moeten kunstgras voetbalvelden in het 8ste jaar na aanleg worden gekeurd volgens de KNVB-gebruiksnorm. In 2019 heeft de KNVB deze normen aangepast. 

Veiligsportveld.nl keurt met alle door NOC-NSF en KNVB voorgeschreven apparatuur.