Handvatten om op een sociaal veilige manier sport te blijven aanbieden

Handvatten om op een sociaal veilige manier sport te blijven aanbieden

Onlangs kwam er een ‘sportief’ signaal uit Den Haag: de binnensportaccommodaties mogen twee maanden eerder open dan de 1 september die eerst werd genoemd. De NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en de sportbonden hebben eerder al hun handen in één geslagen om protocollen te schrijven voor een goede opstart van de binnensport. Veiligesportvloer.nl wil graag naar de praktische kant kijken. We willen namelijk het sporten voor iedereen leuk houden, maar we worden nu meer dan ook gebonden aan regels. De vraag is dan ook: hoe kunnen we op een sociaal veilige manier sport blijven aanbieden?

Wij zijn daarom in gesprek gegaan met beheerders, beleidsmedewerkers en professionals. De resultaten van de gesprekken zijn uitgewerkt in deze ‘White paper’. Aangezien er door onze relaties vertrouwelijke informatie is gegeven, is er afgesproken om hun namen niet te noemen. Dit laatste geldt niet voor de professionals die hebben deelgenomen: Gust van Montfort (hoofd-medische staf van PSV en als chirurg verbonden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven) en Willem Jan van Hulst (eigenaar van Tennis Academy Van Hulst).

Download Whitepaper