Rondetafelgesprek

Veilig sporten tot en ná 1 september met het sportprotocol

Rondetafelgesprek  n.a.v. Nationaal Sportprotocol van vrijdag 8 mei 2020

Wij zouden graag met onze klanten, middels een video-call, in gesprek gaan om te kijken wat men van het sportprotocol vindt en hoe men hiermee omgaat in de praktijk. Kunnen we de richtlijnen aanscherpen, verbeteren of zelfs verruimen?

Download het NOC*NSF protocol verantwoord sporten

Voor de video-calls op donderdag 28 mei en 4 juni zoeken wij: 
6 personen per sessie. Beleidsmedewerkers sport, ambtenaar gebouwenbeheer /sport /facilitair, stichting bestuurders, locatiebeheerders enz.
Beide sessies zullen om 10u starten.

Namens Veiligesportvloer.nl zullen Jan van den Hurk en Martijn Bakker aan het gesprek deelnemen.

Uw vragen, opmerkingen, klachten, adviezen, tips enzovoort zullen wij voorleggen in een nieuwe sessie aan een aantal medische experts, topsportcoaches, beleidsmedewerkers en sectorvertegenwoordigers. Na de input van deze sessie  maken wij een samenvattend whitepaper welke we als statement vanuit de sport kunnen publiceren. Tevens zullen alle sessies worden opgenomen en op onze social media geplaats worden zodat diegenen die niet mee konden discussiëren hier later ook op kunnen reageren.

Vragen tijdens discussie: (input wordt gewaardeerd) 

 • Hoe kunnen we de richtlijnen praktisch hanteren?
 • Heeft u buiten de richtlijnen zelf al (aanvullende) maatregelen genomen.
 • Wat zijn veelvoorkomende pijnpunten nu?
 • Wat is wel en wat is niet werkbaar in het huidige sportprotocol?
 • Waar lopen we naar verwachting tegenaan? Bijv. Financieel, derving huurinkomsten.
 • Wat moet er volgens u direct veranderen?
 • Welke financiële gevolgen heeft dit voor uw vereniging, stichting of gemeente?
 • Hoe kunnen we richtlijnen implementeren zonder concessies te doen aan kwaliteit van onderwijs en trainingen.
 • Wanneer verwachten we verbetering?
 • Wat zullen de consequenties zijn in de toekomst, ontwikkeling, sportief, topsport.
 • Wie heeft zelf adviezen, opmerkingen, verbeteringen?
 • Door wie wordt u nu geadviseerd?
 • Juridische aspect?

Inschrijfformulier


U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement. Neem gerust contact op, om te kijken of we u een andere oplossing kunnen bieden.